Verdere
VerzorgingVooral de hoge dahlia´s moeten gesteund worden. Het gewicht van de planten en de bloemen is zo groot dat ze, vooral bij veel wind, om kunnen vallen en breken. Stevige stokken waar de dahlia´s aan gebonden kunnen worden, voldoen prima.

Als brede, vertakte planten gewenst zijn (veel bloemen), kunnen de scheuten tot 2 à 3 bladparen getopt worden. Daarna gaan de okselknoppen zich ontwikkelen en gaat de plant zich vertakken.

Hetzelfde gebeurt als later de bloemen gesneden worden. Het wegsnijden stimuleert de groei van de nieuwe uitlopers. Om dezelfde reden moeten uitgebloeide bloemen verwijderd worden.

Regelmatig zult u tijdens de groei de planten moeten opbinden. Dat kan bij de grotere soorten drie keer nodig zijn. Het vermijdt, zoals eerder gezegd, het omvallen en afbreken.

Met een grote regelmaat zult u, als u mooie snijbloemen wilt, de planten moeten ‘dieven’. Dat wil zeggen dat u de bovenste okselscheuten wegneemt zodat u een mooie bloem aan een gave, recht stengel kunt snijden. Dat dieven is een intensief, maar zeer rustgevend werkje.

Zoals alle planten kunnen ook dahlia´s last hebben van ongewenste insecten en ziektes. De ervaring leert ons dat dat bij dahlia´s heel erg meevalt. Als de last hinderlijke vormen aanneemt, kunt u overgaan tot actie. In de handel zijn er genoeg, al dan niet milieuvriendelijke, middelen aanwezig.

Dahlia´s zijn, eenmaal gesneden, beperkt houdbaar. Snijd ze vooral niet overdag, maar eerder ´s morgens of ´s avonds. Meestal kunnen de bloemen 4 à 5 dagen in de vaas staan. Geen nood echter: de volgende bloemen groeien weer dartel aan de plant!